סרטון זה עוסק בטיפים עבור מרצים אשר משלבים בהרצאות שלהם מצגות.

שילוב המצגת בסרט עצמו דורש פתרון מותאם, היות ובדרך כלל יש פערי תאורה מאוד גדולים

בין התאורה של המסך שעליו מוקרן המצגת לבין המרצה עצמו.

בסרטון זה אני סוקר את הפתרונות הנפוצים.